4ª Edició 2017

Acte de Lliurament de la IV Edició del Premi Josep Manuel da Pena

20 d’octubre de 2017

CAT

Divendres 20 d’octubre, va tenir lloc al Col·legi de Metges de Barcelona l’acte de lliurament de la IV Edició del Premi Josep Manuel da Pena al millor treball d’Investigació de Residents de Medicina de Família i Comunitària de tot l’estat espanyol. A l’acte vam poder gaudir de la ponència del Dr. Antoni Trilla, “La recerca biomèdica en l’època de la post-veritat”. El Dr. Trilla és metge epidemiòleg clínic, professor de la Universitat de Barcelona i Investigador de ISGlobal.

Durant la convocatòria d’aquest any es van presentar 18 treballs de recerca de molta qualitat de residents de 15 Unitats Docents de Medicina de Família Comunitària diferents de tot l’estat.

El Premi va ser per al treball:

“Avaluació d’aplicació mòbil en el diagnòstic de la hipoacúsia en el pacient ancià a l’Atenció Primària” (estudi AUDAAP)

Dels autors:

Alex Muñoz Quintela (investigador principal), Lluís Cuixart Costa, Carles Brotons Cuixart, Jacinto Garcia Lorenzo, Jorge Rey Martínez, Salud Garcia Millan, Irene Moral Peláez, de la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària Aceba (UDACEBA).

El Dr. Antoni Trilla entrega el premi al Dr. Alex Muñoz Quintela, resident i el seu tutor, el Dr. Lluís Cuixart Costa, del CAP Roger de Flor, UDM AFiC Aceba.

Un any més, agrair la participació dels membres del jurat i a tot l’equip que fa possible aquest esdeveniment:

La presidenta: Rosa Monteserín Nadal. Doctora en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Tutora de residents MIR de la UDM AFiC Aceba.

Els membres del jurat:

Carles Brotons Cuixart. Doctor en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Màster en Salut Pública per la Universitat de Texas. Tècnic de salut de la UDM AFiC Aceba.

Verónica Casado Vicente. Doctora en Medicina i Cirurgia. Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Tutora UD de MFyC de Valladolid Oeste. Professora associada de Ciències de la Salut de la Facultat de Medicina de Valladolid CS Universitari Parquesol, Valladolid.

Ignasi Gich Saladich. Doctor en Medicina. Especialista en Farmacologia Clínica. Adjunt del Servei d’Epidemiologia Clínica de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Professor associat del Departament de Farmacologia i Terapèutica de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Jaume Kulisevsky Bojarsky. Doctor en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialista en Neurologia. Director de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Sant Pau i Director del Servei de Neurologia de l’USP Institut Universitari Dexeus.

Antoni Sisó Almirall. Doctor en Medicina per la Universitat de Barcelona. Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Responsable del Grup transversal de recerca en Atenció Primària de l’Institut d’Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer (IDIBAPS). Professor associat de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona i tutor de residents MIR.

Secretària: Araceli Bergillos Muñoz


CAS 

Acto de entrega de la IV Edición del Premio Josep Manuel da Pena

20 de octubre de 2017

El viernes 20 de octubre, tuvo lugar en el Colegio de Médicos de Barcelona el acto de entrega de la IV Edición del Premio Josep Manuel da Pena al mejor trabajo de Investigación de Residentes de Medicina de Familia y Comunitaria de todo el estado español. En el acto pudimos disfrutar de la ponencia del Dr. Antonio Trilla, “La investigación biomédica en la época de la post-verdad”. El Dr. Trilla es médico epidemiólogo clínico, profesor de la Universitat de Barcelona e Investigador en ISGlobal.

Durante la convocatoria de este año se presentaron 18 trabajos de investigación de mucha calidad, de residentes de 15 Unidades Docentes de Medicina de Familia y Comunitaria de todo el estado.

El Premio fue para el trabajo:

“Evaluación de la aplicación móvil en el diagnóstico de la hipoacúsia en el paciente anciano en Atención Primaria” (estudio AUDAAP).

De los autores:

Alex Muñoz Quintela (investigador principal), Lluís Cuixart Costa, Carles Brotons Cuixart, Jacinto Garcia Lorenzo, Jorge Rey Martínez, Salud Garcia Millán, Irene Moral Peláez, de la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria Aceba (UDACEBA).

Un año más, agradecer la participación de los miembros del jurado y a todo el equipo que hace posible este acontecimiento:

La presidenta: Rosa Monteserín Nadal. Doctora en Medicina por la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Tutora de residentes MIR de la UDM AFyC Aceba.

Los miembros del jurado:

Carles Brotons Cuixart. Doctor en Medicina por la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Máster en Salud Pública por la Universidad de Texas. Técnico de salud de la UDM AFyC Aceba.

Verónica Casado Vicente. Doctora en Medicina y Cirurgia. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Tutora UD de MFyC de Valladolid Oeste. Profesora asociada de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de Valladolid CS Universitario Parquesol, Valladolid.

Ignasi Gich Saladich. Doctor en Medicina. Especialista en Farmacología Clínica. Adjunto del Servicio de Epidemiología Clínica del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Profesor asociado del Departamento de Farmacología y Terapéutica de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Jaume Kulisevsky Bojarsky. Doctor en Medicina por la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialista en Neurología. Director del Institut d’Investigació Biomèdica de Sant Pau y director del Servicio de Neurología del USP Instituto Universitario Dexeus.

Antoni Sisó Almirall. Doctor en Medicina por la Universitat de Barcelona. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Responsable del Grupo transversal de investigación en Atención Primaria del Institut d’Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer (IDIBAPS). Profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universitat de Barcelona y tutor de residentes MIR.

Secretaría: Araceli Bergillos Muñoz